Dostępne formy kredytów dla małych firm

Jednym z kredytów dla małych firm jest finansowanie przyznawane przedsiębiorstwom inwestującym w innowacje technologiczne. Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas uruchamiania tego finansowania jest bowiem ocena projektu przygotowanego przez firmę opisującego sposób, w jaki wpłynie ona na rozwój innowacyjnych metod produkcji i promocję ośrodków naukowo-badawczych zajmujących się poznawaniem zasad wykorzystania najnowszych technologii.

Powinny one stać się konkurencyjne na rynku europejskim i w pełni rozpoznawalne. Wobec tego cel przyznawania kredytu technologicznego jest ściśle określony i firma, która nie przygotuje w pełni fachowego projektu konkursowego nie będzie miała szans na otrzymanie dotacji unijnej. Tymczasem możliwość skorzystania z kwoty pokrywającej siedemdziesiąt procent tzw. kosztów kwalifikowanych potrafi wpłynąć decydująco na kierunek rozwoju firmy.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że kredyt technologiczny pozyskiwany z dotacji unijnych choć dostępny przy pomocy banku obsługiwany jest w inny sposób niż pozostałe kredyty.

Rolę kredytów dla małych firm spełnia także finansowanie dla deweloperów. Maksymalna kwota tego rodzaju produktu bankowego przygotowanego dla przedsiębiorców inwestujących w nieruchomości wynosi równowartość osiemdziesięciu procent kwalifikowanych kosztów ponoszonych podczas przeprowadzanych działań. Ze względu na to deweloper zobowiązany jest przedstawić przygotowany przez siebie biznesplan. Informacje na ten temat znajdują się na stronie

  Aranżacja łazienki